Кугларски клуб Хераклеа

Кугларскиот клуб „Хераклеа“ – Битола е регистриранво август, 2013 година. Се работи за клуб кој ги обединува кугларите од Битола, од поранешните кугларски клубови „4-ти Јули“, „Гоце Радосавлевиќ“, „Пелистер до 93 година“, „Пелистер од 2001 година“ и „Молика“.

Состав:  Љупчо Спирковски, Кристијан Божиновски, Милош Божиновски, Игор Михајловски, Цане Поповски,  Драган Младеновски, Миле Георгиевски, Тоде Ристевски,  Цане Колев, Никола Андоновски,  Пеце Димовски,  Влатко Колев, Сотир Гулевски.

Претседател: Пеце Димовски. Тренер: Игор Михајловски. Помошник тренер: Љупчо Спирковски.