Кугларски клуб Империал Тобако ТКС

Кугларскиот клуб Империал Тобако ТКС е формиран во 1995 година како Тутунски комбинат – Скопје. Слободан Никодиновски, Зоран Мандаровски и Зоран Ѓорѓевиќ од формирањето до денес настауваат со успех за екипата.

Состав: Горен ред од лево на десно: Тони Коцевски, Пане Анцевски, Зоран Мандаровски, Крсто Нунев, Стефан Димитров, Блаже Гарбески, Младен Донковски.
Долен ред од лево на десно: Марјан Мандаровски, Слободан Никодиновски, Гоце Чипишков, Стојан Јорданов, Марио Боневски

Претседател: Блаже Гарбески. Тренер: Младен Донковски.